De inledande orden från Davids Herdepsalm är utgångspunkten för denna glasskulptur som en kund önskade. Bilden är en detalj från skulpturen som visar Herden och den vilande människan på ett härligt sätt tycker Annacarin.