”Då tog jag mod till mig och bad”

Efter familjeförtryck och flykt från Iran började Azita Saraii läsa Bibeln, och upptäckte sin starka hunger efter Gud. För Budbäraren berättar hon om hennes gripande väg från muslim till kristen. Men också om den tuffa, mirakulösa första tiden i Sverige.

Berättar om sitt liv med musik

När Baraka Paulo var åtta år lämnades han döende i ett dike. Mot alla odds överlevde han tack vare att byns evangelist tog med honom till Ulf Ekängen, EFS missionär i Tanzania. I dag väljer Baraka att spela och sjunga om sin historia istället för att prata om den.