Ensamhet i gemenskap

Det är i kyrkans gemenskap som vi lever med Kristus. Men gemenskapen behöver också få rymma ensamheten. Hans Dahlén har funnit att det finns en växelverkan mellan de båda.

Frestas du att ge upp?

Frestelser prövar oss – vår självdisciplin, vårt tålamod, vår beslutsamhet. »Att bli frestad är att bli testad« skriver Ola Nilsson, som undrar varför det i dag talas så lite om något så frekvent återkommande som just frestelser.