Omgiven av stereotyper?

När det gäller Andens gåvor och tjänster menar Magnus Persson att vi bör söka funktionen och frukten snarare än etiketten. Det som står i centrum är inte tjänsten utan evangeliet – det är den verkliga gåvan.

Gudomlig närvaro

Det är förunderligt att Gud verkar ha så stort förtroende för oss som kristna att han gjort oss till förvaltare av Guds egen närvaro, skriver Jonas Hallabro.

Karismatikens plats i det egna livet

Ett kristet liv handlar om ett växande med nya utmaningar, nästan som att ge sig ut på ett stort äventyr. Inte alltid lätt – men spännande. Birgitta Gunnervall frågar sig hur detta liv skulle vara möjligt utan den Helige Ande.