Gudomlig närvaro

Det är förunderligt att Gud verkar ha så stort förtroende för oss som kristna att han gjort oss till förvaltare av Guds egen närvaro, skriver Jonas Hallabro.

Karismatikens plats i det egna livet

Ett kristet liv handlar om ett växande med nya utmaningar, nästan som att ge sig ut på ett stort äventyr. Inte alltid lätt – men spännande. Birgitta Gunnervall frågar sig hur detta liv skulle vara möjligt utan den Helige Ande.

På spaning efter sund karismatik

Under det närmaste året kommer Budbäraren att diskutera och analysera karismatik, ett område som både varit till välsignelse för och skapat sår hos människor. Hur kan vi skilja på den sunda och den osunda karismatiken?

Kvinna och ledare – en utmaning

Som ung kvinna och ledare är det lätt att känna sig förminskad. Men både män och kvinnor är nödvändiga för att göra beskrivningen av människan som Guds avbild rättvisa, menar Salts generalsekreterare, Johanna Björkman.