Låt kreativiteten flöda

Att öppna sitt hjärta för Gud är också att öppna det för allt skapat. Kyrkan behöver ge fler uttryckssätt utrymme så att mer av Guds fullhet kan bli synlig, skriver Christoffer Abrahamsson.