Är kyrkan ett varumärke?

Den som söker omgivningens bekräftelse riskerar att tappa den inre orienteringen och därmed att gå vilse. Enbart den som är trygg i Gud, kan röra sig fritt i världen, skriver Christoffer Abrahamson.

Att sluta tro på Gud

Det finns tillfällen i våra liv när våra gudsbilder rasar samman. Orsakerna varierar, men ur rasmassorna kan någonting nytt uppenbara sig för oss. Vi kan få en sannare bild av vem Gud är.

Att sörja med Gud

När vi drabbas av lidande och sjukdom, när drömmar går i kras och när vi tvingas ta avsked av någon som vi älskar. Vad gör vi då? Vi behöver lära oss att sörja och erfara att våra tårar kan rena vår blick.