Att käfta med Gud

Bara den som kan säga nej till Gud är mogen nog att också svara ja. Om efterföljelsen enbart är förankrad i kristen jargong, och inte i hjärtat, kommer vi sluta följa Jesus när lärjungaskapet ställer krav, skriver Christoffer Abrahamsson.

Omgiven av stereotyper?

När det gäller Andens gåvor och tjänster menar Magnus Persson att vi bör söka funktionen och frukten snarare än etiketten. Det som står i centrum är inte tjänsten utan evangeliet – det är den verkliga gåvan.