Den kristne, samhället och politiken

Kan en kristen vara militär? Politiker? Ja, hur ska vi se på samhället och dess funktioner
över huvud taget ur ett kristet perspektiv? Finns några tydliga lutherska svar? Om vi ska
vara ärliga har samhällsengagemang inte varit lutheraners bästa gren, skriver Tomas Nygren.

Skriften allena – inte jag allena

Vad ska bestämma den kristna trons innehåll? För reformatorerna gavs svaret på den frågan med orden sola Scriptura, »Skriften allena« – enbart Bibelns uppenbarelse är ytterst sett normerande för den kristna trons innehåll.