Vem är präst – egentligen? Om det allmänna prästadömet

Den som vigs till präst får en helt ny andlig förmåga som är oförstörbar. Det innebär bland annat fullmakt och förmåga att leda nattvard och dela ut syndernas förlåtelse till skillnad från den vanlige lekmannen, som skulle hålla sig på sin plats. Så tänkte man i den medeltida kyrkan. Vi hade alltså två grupper av kristna med olika status, prästerna och lekfolket. Kanske det kan kännas igen i vissa församlingar även i dag?

Vardagslivet som andlig övning

Vilka är de andliga övningar en kristen ska satsa på för att utveckla gudsrelationen? Förr ansågs inte en vanlig människa kunna utveckla sin gudsrelation utan att välja ett liv avskilt för Gud. Tills Luthers kallelselära kom.

”Jag fattig, syndig människa …”

Enligt Luther är alla människor märkta av och delaktiga i gudsupproret. Ett ord som ibland används för att beskriva detta är ”arvsynd”. Men termen ”arvsynd” leder tanken lätt fel – för det handlar inte om något biologiskt, utan om brutna och skadade relationer. Vilka är poängerna med denna för många så knepiga läropunkt?

Rättfärdiggörelse av nåd genom tron

Uttrycket Rättfärdiggörelse av nåd genom tro beskriver hur Kristus, nåden och tron förhåller sig till varandra. Detta är Luthers reformatoriska upptäckt som kortformel, populärt uttryckt: i buljongtärningsform. Men vad betyder den egentligen?

Är sekulariseringen Luthers fel?

I Magnus Malms bok Som om Gud inte finns menar författaren bland annat att Luther starkt bidragit till att de lutherska delarna av världen tillhör de mest sekulariserade. Här ger teologen Tomas Nygren sin syn på saken, och varför du inte ska skämmas över att vara lutheran.