Den kristne, samhället och politiken

Kan en kristen vara militär? Politiker? Ja, hur ska vi se på samhället och dess funktioner
över huvud taget ur ett kristet perspektiv? Finns några tydliga lutherska svar? Om vi ska
vara ärliga har samhällsengagemang inte varit lutheraners bästa gren, skriver Tomas Nygren.

Skriften allena – inte jag allena

Vad ska bestämma den kristna trons innehåll? För reformatorerna gavs svaret på den frågan med orden sola Scriptura, »Skriften allena« – enbart Bibelns uppenbarelse är ytterst sett normerande för den kristna trons innehåll.

Korsets teologi – en märklig »tvärtom-teologi«!

Luthers teologi är full av paradoxer och spänningar. Gud uppenbarar sig ofta i det motsatta – genom tron på korset kan fattigdom vändas till rikedom och död till liv. Genom korsets teologi kan vi, precis som lärjungarna vid korset, lära oss att lita på att Gud är nära även när tvivel och olycka drabbar oss.