Varför behöver vi gudstjänsten?

Enligt Kyrkoordningen benämns gudstjänsten som »kyrkolivets centrum«, men stämmer det? Varför finns gudstjänsten med sin stora variation av liturgi och vad har det med oss att göra? Under en serie i fem delar kommer prästen Johan Holmgren att djupdyka i gudstjänstens komplexitet och existens.

Lev som påskens människor

Förlust, lidande, sår och ondska – varför är världen full av så mycket ont? I Bibeln ropar Job ut sina frågor och sin förtvivlan till Gud. Utifrån Jobs »varför« leder Gud till ett liv som påskens vittnen, skriver teologen Beth Elness Hansson.

Luthersk missionsteologi – målet är Guds rike

Luther har ingen utvecklad missionssyn.
Han talar knappast om mission. Inte heller organiserar han några missionsresor. Den förväntan han hade på Kristi snara återkomst gjorde att någon missionsteologi inte var intressant att utveckla. Månadens teologi
handlar om Luther och missionen.