Ett gudsmöte här och nu

Att mötet med Gud sker »någon annanstans« tycks vara en återkommande tanke både i våra egna liv och i kyrkan. Det är dags att ta »här och nu«-teologin på allvar, menar Tomas Nygren.

Rättfärdighet genom evangelium

Vi söker alla efter rättfärdighet, oavsett Gudstro eller livsstil. Men de saker vi använder för att dölja våra brister har alltid sina begränsningar, skriver Tomas Nygren. Den sanna rättfärdigheten och befrielsen finns endast i Kristus.

Korset och våra gudsbilder

Det är oerhört lätt att skapa sin egen gud som svarar mot det egna önsketänkandet, skriver Tomas Nygren.
Vem är då den sanne och levande Guden? Hurdan är Gud? Vart ska vi gå för att se in i Guds hjärta?

Gudstjänsten i fokus

Innehållet, inte förpackningen, avgör vad som är en bra gudstjänst enligt Rosenius. Närvaron av Kristi ord och en kärleksfull gemenskap är två kvalitetstecken oavsett samlingens karaktär, skriver Tomas Nygren.

Första budet och våra populäraste avgudar

Avgudadyrkan är ytligt sett något som vi inte har problem med som sekulära västerlänningar. Vi tror ju knappast på några gudar alls. Men Carl Olof Rosenius skulle inte alls hålla med. Han skrev 1857 en artikel som fortfarande på 2000-talet är rykande aktuell.

Vad vill Gud när han är tyst?

Hur ska jag hantera Guds tystnad? Hur ska jag tolka sjukdom och olycka i mitt liv? Innebär det att Gud har lämnat mig? Är det någon idé att be om ett gudsingripande? Gud kanske inte bryr sig om sådana »småsaker« som drabbar mitt liv?

Se jag vill bära ditt budskap, Herre

Sändningen är den rubrik som avslutar gudstjänsten i det nya förslaget till kyrkohandbok. Själva ordet avslöjar att det inte är någon avslutning i egentlig mening. Vi blir sända att fortsätta vår gudstjänst. Att i ord och handling under veckan bära ut det vi på olika sätt har fått ta emot.