Luthersk missionsteologi – målet är Guds rike

Luther har ingen utvecklad missionssyn.
Han talar knappast om mission. Inte heller organiserar han några missionsresor. Den förväntan han hade på Kristi snara återkomst gjorde att någon missionsteologi inte var intressant att utveckla. Månadens teologi
handlar om Luther och missionen.

Den kristne, samhället och politiken

Kan en kristen vara militär? Politiker? Ja, hur ska vi se på samhället och dess funktioner
över huvud taget ur ett kristet perspektiv? Finns några tydliga lutherska svar? Om vi ska
vara ärliga har samhällsengagemang inte varit lutheraners bästa gren, skriver Tomas Nygren.