Josefs hjärta för de förföljda

Platserna är ödelagda där terrorgruppen IS dragit fram. Kristna står i valet mellan att stanna i flyktinglägren eller återvända. Återuppbyggnadsarbetet är krävande, för att bidra lanserar EFS »Ninevehjälpen«. Musikern Josef Johansson är en av insamlingens ambassadörer.

Vitalisering för det teologiska samtalet

Många ser den sista oktober som reformationsårets final, dagen då teserna sägs ha spikats upp. Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman gläds åt jubileets genomslagskraft. – Mycket viktigt har gjorts som i sin tur fått vitalisera det teologiska samtalet, säger han.

Möt Luther på hans egen arena

95 berömda teser spikades upp på kyrkporten i Wittenberg, eller gjorde Luther verkligen det? Vilken port var det, den i staden eller slottskyrkans? Mycket är en senare tids efterkonstruktion. Att resa i tyskens fotspår gör mer än att reda ut begreppen – det för oss närmare Martin Luther själv.

Fjällägret förenar ande, kropp och själ

För andra året i rad lockar »Det stora äventyret« många äventyrslystna till Åre. Antalet barnfamiljer understryker att lägret även är ett ypperligt tillfälle för hela familjen att få komma ut i naturen.