”Modigt av missionsföreningarna”

– Det var modigt av missionsföreningarna att våga sig ut och ingå ett bindande samarbete med kyrkoförsamlingen. Att inte längre ensam ha kontroll över det man alltid gjort på egen hand, för att nå nya människor med evangeliet. För många innebar det att flytta ut ur bönhuset och in i en kyrka med liturgisk gudstjänst, något av en kulturkrock, säger Nils J. Lundgren samverkanssekreterare EFS riks.

Samarbete som livsmönster

Det är nu över femtio år sedan den första samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan bildades. Thorgny Karlsson har funnits med ända sedan starten. I dag
finns ett fyrtiotal runt om i landet. Ett välsignat, men inte smärtfritt arbete.