Salt + EFS = Framtiden

Trots sina 10 år på nacken råder fortfarande en oklarhet i vad Salt egentligen är och hur relationen till EFS ser ut. Det är dags för en närmare presentation!