Gabriel och Josef trivs i Addis Abeba

Tvillingbröderna Gabriel och Josef Trane­feldt är nio år och bor i Addis Abeba, Etiopien, med småbröderna Emanuel och John och föräldrarna Elias och Sophia som är EFS-missionärer.

Jesus till barnen 2017

För tredje gången arrangeras den nationella barnledarkonferensen för dig som vill ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn.

Med Jesus i centrum

Efter en tids uppehåll bjuder nu Salt in till en rikstäckande konferens. Siktet är inställt på unga vuxna och i höst erbjuds konferensen Livsväg återigen i Uppsala, efter ett uppehåll på åtta år. Budbäraren träffade Salts generalsekreterare Johanna Björkman, för att höra mer om årets upplaga.

En ny generation kallade

”Kallad” var temat på den ungdomsledarkonferens som hölls i Linköping den 20–22 november. Runt 400 ungdomsledare från hela Sverige var samlade i sann ekumenisk anda.

Salt + EFS = Framtiden

Trots sina 10 år på nacken råder fortfarande en oklarhet i vad Salt egentligen är och hur relationen till EFS ser ut. Det är dags för en närmare presentation!