En ny generation kallade

”Kallad” var temat på den ungdomsledarkonferens som hölls i Linköping den 20–22 november. Runt 400 ungdomsledare från hela Sverige var samlade i sann ekumenisk anda.

Salt + EFS = Framtiden

Trots sina 10 år på nacken råder fortfarande en oklarhet i vad Salt egentligen är och hur relationen till EFS ser ut. Det är dags för en närmare presentation!