Fotograf med mission i fokus

Till vardags är hon bröllops­fotograf och på heltid en radikal Jesu lärjunge. Hon är missionärsbarnet Erika Persson och med Budbäraren delar hon det djupa avtrycket som hennes föräldrar har satt på henne och hur det har format hennes Gudsrelation.

Brinner för att berätta – Elilta når ut med evangeliet

Elilta Tekeste är ensamkommande flykting från Eritrea, men vägrar att leva som ett offer för sina omständigheter. Idag är hon en av ungdomsledarna i EFS-föreningen Betlehems­kyrkans tigrinjatalande grupp. Med Budbäraren talar hon om Guds plan för de tusentals flykting- och asylsökande som har flytt till Sverige de senaste åren.