Inte bara 95 teser

Reformationsåret tog en särskild start i Lund i oktober 2016. Många samlades när Vatikanen och Lutherska världsförbundet, med Svenska kyrkan som värd, gemensamt bjöd in till gudstjänst. Biskop Johan Tyrberg gläds över ekumeniken. För Budbäraren berättar han om sin passion för den inre missionen och kristendomsundervisningens värde.