Nyöversättning av Confessio Augustana

Den Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, från år 1530 utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som en ekumenisk utgångspunkt. Johannelunds teologiska högskola låter nu översätta den historiska latinska textvarianten till modern svenska.

Inte bara 95 teser

Reformationsåret tog en särskild start i Lund i oktober 2016. Många samlades när Vatikanen och Lutherska världsförbundet, med Svenska kyrkan som värd, gemensamt bjöd in till gudstjänst. Biskop Johan Tyrberg gläds över ekumeniken. För Budbäraren berättar han om sin passion för den inre missionen och kristendomsundervisningens värde.