Skatten i arvet

Med över nio miljoner medlemmar är Mekane Yesuskyrkan i Etiopien den största lutherska kyrkan i världen. Samtidigt vittnar församlingsmedlemmar från dotterkyrkan i Skärholmen – om än mindre i storlek – att kyrkan har betytt hela världen för dem.

Jubileumshelg för Dalvikskyrkan

»Mätt med kyrkoårs mått är hon ung, den vita kyrkan på Dalviks höjder, där har hon stått i femtio år.« Så börjar Laila Afzelius Johanssons dikt som fick inleda firandet av Dalvikskyrkan 50 år.