Värdefulla värdgrupper

Doften av kanelbullar fyller hela huset, i den ljusa luftiga kyrkolokalen finns gott om plats och i rummet med fönster in mot kyrksalen har tre från samarbetskyrkan S:t Mikael samlats.

EFS utsträckta händer

Flödet av människor på flykt blir allt påtagligare. Dagligen lyfts frågan i medier om mötet med vår omvärld. Budbäraren har gjort tre nedslag på olika håll i Sverige för att undersöka; vad gör vi med de behov som finns omkring oss?

”Bättre än jag vågat tro!”

Sista helgen i september startade Tillväxt- och Nyplanteringsakademi Norr i Skellefteå. Fyra föreningar samlades under ett dygn för att låta sig inspireras och söka vägen vidare.

S:ta Clara vädjar om ny lokal för matutdelning

För ett år sedan fick EFS-föreningen S:ta Clara kyrka besked om att domkyrkoförsamlingen beslutat att mattältet, som används för att dela ut mat till hundratals hemlösa varje dag, ska rivas. Nu riskerar föreningen nu att stå utan lokal för sin sociala verksamhet.

Mångfald under ett tak

Hammarbykyrkan lockar med sina två EFS-föreningar två olika målgrupper, men Annahita Parsan, som jobbar som präst i båda föreningarna ser också många likheter. ”Vi får utmanas, inspireras och glädjas med varandra”, berättar hon.