Hopp för Helsingborg

Budbäraren har besökt EFS-kyrkan i Helsingborg för att prata med Daniel Svensson och Anna Sköld om långsiktigt förtroende, brokiga Alphagrupper och frukterna av en helg med Sebastian Stakset.

Livsväg ger redskap för livet

I oktober är det dags för Livsväg. Konferensen riktar sig främst till unga vuxna mellan 18 och 35 år och årets tema är Livet med Helige Ande.
– Det finns en hunger och längtan efter mer i denna
målgrupp, säger Victor Forss­man.

Skatten i arvet

Med över nio miljoner medlemmar är Mekane Yesuskyrkan i Etiopien den största lutherska kyrkan i världen. Samtidigt vittnar församlingsmedlemmar från dotterkyrkan i Skärholmen – om än mindre i storlek – att kyrkan har betytt hela världen för dem.