Skatten i arvet

Med över nio miljoner medlemmar är Mekane Yesuskyrkan i Etiopien den största lutherska kyrkan i världen. Samtidigt vittnar församlingsmedlemmar från dotterkyrkan i Skärholmen – om än mindre i storlek – att kyrkan har betytt hela världen för dem.

S:ta Clara satsar på mentorer

Genom åren har S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm tagit emot över 1 000 studiebesök från olika kyrkor. Nu vill de stötta Sveriges kyrkor lokalt genom att erbjuda mentorskap.

Lötenkören i Liverpool

När det blev tal om en körresa för Löten­kören i Uppsala väcktes tankarna på Liverpool. Representanter från EFS kansli hade besökt den tidigare sjömans­kyrkan och det fanns intresse för fortsatt kontakt med EFS.

Nytt läger ger Skellefteå mer kraft

Lägerliv har mer eller mindre betytt allt för Johannes Bergners tro. Nu är han med och startar upp det helt nya lägret Livskraft Sommar.
– Vår förhoppning är att både kristna och sökare ska få svar på sina frågor, säger han.