Karismatik under 1600-talet

När i historien, efter kyrkofädernas tid, finner vi för första gången belägg för att större grupper av människor talat i tungor, profeterat eller uttytt tungotal? Faktum är att det sker från senare delen av 1600-talet.