Recension: Om Bibelns auktoritet

Bibeln i funktion: om kanon, kyrka och tradition
Tomas Bokedal (BV-förlag och Församlingsförlaget, 2018)

Bibelns syn på sig själv
Peter Olsen (BV-förlag, 2018)

Recension: »Gud: Återkomsten«

Sekularisering såg länge ut att vara en oundviklig konsekvens av modernitet, men inte längre. Teologen Joel Halldorf vill guida oss till det nya postsekulära samhället som kännetecknas av pluralism och religioners plats i offentligheten.

Liturgier: Vanor som formar oss

Den kanadensiske filosofen James K. A. Smith var huvudtalare på konferensen United Open. Smiths budskap handlar om att vi formas av våra vanor snarare än vad vi tycker och tänker. Man kan säga att de sekulära och religiösa liturgierna styr vårt beteende och formar vår natur.