Mia mitt i livet

Budbäraren träffar Mia Ström, distriktsföreståndare för EFS Mittsverige, som pratar om ledarskap, tidernas sämsta rekrytering och ett handikapp som fått läka med tiden.

Folkkär artist med gospeln i blodet

Vi reste till Umeå och hem till Samuel Ljungblahd, Skandinaviens största gospelartist. Han talar om rollen som tjänande artist, drömmen att nå en yngre publik och om konsten att kunna avväpna en integritets­styrd svensk publik för att öppna för evangelium.

Det stora i lyssnandet

Som författare till över 40 böcker och ett tjugotal av våra mest älskade psalmer är hon en av våra stora poeter. Men hon är också en profil från 70-talets karismatiska förnyelse, Jesusrörelsen. Budbäraren har träffat bokaktuella Ylva Eggehorn.

»Präktigheten hotar väckelsen«

»Bristen på autenticitet är det stora problemet i kristenheten« säger Torbjörn Freij, ledare för tolvstegs­programmet Celebrate Recovery och tillfrisknad sexmissbrukare. Kan kyrkan lära från tolvstegsrörelsen om ärlighet som en andlig disciplin och grunden för andlig växt?

Vägledd av Anden

Ett liv med Gud är ett spännande liv. Det kan Elsie Lundeborg vittna om efter de toppar och dalar som hon fått uppleva under sina 86 år. För Budbäraren berättar hon om starka andliga möten men också om perioder av mörker och gudsfrånvaro.

Resan till änglarnas stad

Hans Bratt Hernberg är till vardags kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i Los Angeles. När han är i Uppsala för vidareutbildning passar Budbäraren på att träffa honom för en intervju. För många är han nog mest känd som diakon i S:ta Clara i Stockholm men 2013 blev han prästvigd och nu jobbar han och hustrun Viveca för SKUT – Svenska kyrkan i utlandet.