Förvaltarskap med helhetsperspektiv

Avståndet mellan ekonomiavdelningen och EFS konkreta missionsarbete kan verka stort. De tre ekonomerna på EFS rikskansli lyfter fram motsatsen. Kopplingen mellan rörelsens insamlade medel och möjligheten att genomföra satsningar, för att fler ska få lära känna Jesus Kristus, är tveklös.

Vänner världen över

Missionshandläggare Stefan Rosth ger stöd åt EFS missionärer. Genom sitt arbete får han del av hur mycket vi har att lära av våra samarbetskyrkor.

»Skatten« förenar Jesus och barnen

Responsen från barn- och söndagsskolledare som använder Skatten har varit överväldigande positiv. Redaktören för resursen, Rakel Brandt, ser hur både de goda planeringsmöjligheterna och att materialet tar barns tro på allvar uppskattas.