I spetsen för arbetslivets reformation

Pigan, som sopar golvet, gör en inför Gud lika viktig uppgift som biskopen eller prästen som tjänar vid altaret. Så lyder ett välkänt Luther-citat som också skulle kunna tjäna som sammanfattning av vad Jan Sturesson kallar »arbetslivets teologi«.

»Korset – vårt enda hopp«

Pingsthelgen firades i korsets tecken. Med fokus på den korsfäste som kallar, avslöjar, triumferar och utrustar. Genom gudstjänster, årsmöte, fikapauser, konserter och seminarier möttes äldre och yngre under EFS och Salts årskonferens i Alingsås.

Sommarens sju sköna – så vårdar du ditt andliga liv under semestern

Nu är den för många efterlängtade sommaren här, men med sol, semester och ledighet finns också risken för en viss vånda. »Det är alltid svårt att ge råd till andra om hur man ska ta hand om sitt liv, och inte blir det lättare om vi talar om det andliga livet«, säger LarsOlov Eriksson när han på uppdrag av Budbäraren ombeds summera sina sju bästa semestertips.

Återupptäcker Ahnfeldts psalmskatt

Om du skulle söka efter en skatt – var skulle du leta? Erik Wäcklén och Emma Örnberg valde att djupdyka i EFS-legenden Oscar Ahnfelts låtrepertoar. Och hittade några riktiga guldkorn.

Nyöversättning av Confessio Augustana

Den Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, från år 1530 utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som en ekumenisk utgångspunkt. Johannelunds teologiska högskola låter nu översätta den historiska latinska textvarianten till modern svenska.

Gemenskap trots kontrasterna

Det är invigning och det är fest. Dagens gemensamma nämnare på Bulongwa Childrens Home är vatten. Kulturer stöts och möts. För missionären Nora Sandahl blir det återigen uppenbart – gemenskap är bästa botemedlet mot fördomar och distans.

Lina Sandells privata brev

I genomsnitt ett brev i månaden i 29 år – över 300 stycken. Lina Sandell skrev dem till vännen Augusta Almqvist, som sparade dem. Gösta Imberg har tagit del av breven och läser om den dotter som föddes död, det intensiva arbetet på EFS och sorgen efter Carl Olof Rosenius bortgång