Fortsatt kritiskt läge i Irak

Turkiets invasion av syriska Kurdi­stan triggar även på massexodusen av minoriteter från Mellanöstern. Bland de kristna på Nineve-slätten i Irak falnar hoppet alltmer om en fortsatt framtid där.

Lysande möjligheter i Somalia

Erik Johansson har nyligen besökt Somalia tillsammans med två svenska läkare. Huvud­syftet med resan var att undersöka möjligheterna att hjälpa EFS samarbetspartner Warsan att ta nästa steg när det gäller sjuk- och hälsovård.

Situationen i kurdistan

Allt fler kristna flyr sina hem i Mellanöstern, framförallt i Syrien och Irak. Alla flyr dock inte till väst. Irakiska Kurdistan har blivit något av en fristad för dem.

Bildreportage: Happy Valley School

Budbäraren fanns på plats i Padhar, Indien, när Happy Valley School invigde sina nya skol­lokaler. Denna tillbyggnad har EFS till stora delar bekostat och glädjen över de nya lokalerna var påtaglig hos de drygt 450 närvarande eleverna och deras lärare.

Plantering mitt i staden

Erick Sorensen leder den lutherska församlingsplanteringen Epiphany på Lower Eastside, Manhattan. Budbäraren närvarade vid en vanlig söndags­gudstjänst i den nystartade kyrkan.