Josefs hjärta för de förföljda

Platserna är ödelagda där terrorgruppen IS dragit fram. Kristna står i valet mellan att stanna i flyktinglägren eller återvända. Återuppbyggnadsarbetet är krävande, för att bidra lanserar EFS »Ninevehjälpen«. Musikern Josef Johansson är en av insamlingens ambassadörer.

Shukris mödravård är livsviktig

Jubaland, i södra Somalia, har präglats av tuffa tider de senaste årtiondena. En som hela tiden funnits där är barnmorskan Shukri Abdi Geedi. Genom sin mödravårdsklinik betjänar hon området. Samtidigt kämpar hon för att förbättra kvinnors situation i landet.

Känslosam återförening i Somalia – Erik på plats i Kismayo

I mitten av april var tiden mogen. Erik Johansson, EFS missionssekreterare för internationell mission, hade äntligen fått tillstånd att resa in i det härjade Somalia där EFS tidigare haft omfattande diakonal verksamhet. Här skriver han om sina upplevelser samt visionen för vägen framåt.

Andlig kamp i Asien

En gassande värme möter deltagarna för Salts Outreach när de äntligen landar i Burma, Myanmar. Trots att temperaturen gått från Vintersveriges minus tio till 30 plus, är värme­skillnaden ingenting i jämförelse med utstrålningen de möter på plats. För Budbäraren berättar de om böne­svaren, gemenskapen och den andliga kampen.

Tacksamma sjuksköterskor redo för tjänst

Förväntansfulla efter tre och ett halvt års studier i Padhar, Indien, är en ny årskull av sjuksköterskor redo. Nyexaminerade Rukmani, Abhideep och Deepa har fått sin utbildning sponsrad av EFS och nu drömmer de om vidare studier och yrkesliv.

Årets rapporter visar ökad förföljelse av kristna

Situationen för många kristna är fortfarande kritisk i många länder. Enligt Open Doors årliga rapport, World Watch List 2017, får kristna svårare att verka i samhället, kyrkor motverkas och förföljelse sker. Läget enligt rapporten visar sig ha förvärrats – något som behöver förstås i ljuset av en bredare bakgrund menar David Jakobsson, policyrådgivare för globala flykting- och migrationsfrågor i Svenska Kyrkan.