Årets rapporter visar ökad förföljelse av kristna

Situationen för många kristna är fortfarande kritisk i många länder. Enligt Open Doors årliga rapport, World Watch List 2017, får kristna svårare att verka i samhället, kyrkor motverkas och förföljelse sker. Läget enligt rapporten visar sig ha förvärrats – något som behöver förstås i ljuset av en bredare bakgrund menar David Jakobsson, policyrådgivare för globala flykting- och migrationsfrågor i Svenska Kyrkan.

EFS förbereder utökat stöd till de förföljda

Nya utmaningar väntar den hotade kristna minoritet som tagit sin tillflykt till Nineveh-slätten, Irak. EFS följer utvecklingen. – Vi får inte släppa taget om detta, säger Erik Johansson, EFS missionssekreterare för internationell mission.

Slaget om Mosul fortsätter

Terrorgruppen IS är nu omringade i den irakiska staden Mosul. Merparten av de kringliggande områdena är återtagna från IS, däribland de största kristna städerna, men än är slaget om Mosul långtifrån avgjort och de kristna minoriteterna fortsatt utsatta.

Kommunitetens hjärta för Kurdistan

Det som började i en tidningsartikel blev bokade flygbiljetter till ett landskap ockuperat av flyktingtält. Ingen kom hem oberörd när en grupp från Sandvikengårdens kommunitet reste till det kurdiska självstyret i norra Irak. En resa med fokus på hjälporganisationernas insatser bland behövande.

Nu når maten Malawi

Efter två år av misslyckade skördar/missväxt uppskattas 6,5 miljoner människor i Malawi vara i akut behov av matbistånd. EFS stöd når nu de behövande. Budbäraren var med vid den första matutdelningen i byn Kantchefu.