EFS förbereder utökat stöd till de förföljda

Nya utmaningar väntar den hotade kristna minoritet som tagit sin tillflykt till Nineveh-slätten, Irak. EFS följer utvecklingen. – Vi får inte släppa taget om detta, säger Erik Johansson, EFS missionssekreterare för internationell mission.

Slaget om Mosul fortsätter

Terrorgruppen IS är nu omringade i den irakiska staden Mosul. Merparten av de kringliggande områdena är återtagna från IS, däribland de största kristna städerna, men än är slaget om Mosul långtifrån avgjort och de kristna minoriteterna fortsatt utsatta.

Kommunitetens hjärta för Kurdistan

Det som började i en tidningsartikel blev bokade flygbiljetter till ett landskap ockuperat av flyktingtält. Ingen kom hem oberörd när en grupp från Sandvikengårdens kommunitet reste till det kurdiska självstyret i norra Irak. En resa med fokus på hjälporganisationernas insatser bland behövande.

Nu når maten Malawi

Efter två år av misslyckade skördar/missväxt uppskattas 6,5 miljoner människor i Malawi vara i akut behov av matbistånd. EFS stöd når nu de behövande. Budbäraren var med vid den första matutdelningen i byn Kantchefu.

Torkan slår hårt i Malawi

Genom kampanjen Etiopien svälter har EFS sedan mitten av våren hjälpt över 10 000 skolbarn i Tigray-regionen, genom att förse dem med gröt i skolan. I juni var Budbäraren på plats i både Etiopien och Malawi för att få en klarare bild av den svåra torkan som fortfarande hotar Östrafrika.