Maktens utmanare

Makt bör alltid handla om att betjäna, så att ha makt är ett ansvar. Och den måste få utmanas. Men att utmana makten är att ta en risk. En risk som kan innebära att du inte ens får svar. Något Sofia Lilly Jönsson, som i ledande svenska medier kritiserar kyrkan, känner igen sig i. Vad gör det med henne?

Kvinna och ledare – en utmaning

Som ung kvinna och ledare är det lätt att känna sig förminskad. Men både män och kvinnor är nödvändiga för att göra beskrivningen av människan som Guds avbild rättvisa, menar Salts generalsekreterare, Johanna Björkman.

På stol nummer 9

Sedan december 2017 är teologen och professorn Jayne Svenungsson en del av Svenska Akademien. Något som kan vittna om att värdet av människor som kan det bibliska arvet på djupet är viktigt för institutionen. Budbäraren fick ett samtal med den nya ledamoten för att höra hur hon ser på saken.

Rosenius lika aktuell då som nu

Den som lyckas tränga igenom den något ålderdomliga språkdräkten hos Rosenius finner en andlig vägledning som ännu är högaktuell, skriver Tomas Nygren, när han reflekterar över EFS viktigaste teolog.

Vem var Rosenius?

I år är det 150 år sedan Carl Olof Rosenius fick hembud blott 52 år gammal. Hans betydelse för svensk kristenhet kan inte överskattas men allt för ofta reduceras han till ett namn, något vi refererar till när vi vill sätta etikett på vårt väckelsearv. Men Rosenius har ett tilltal som i allt högsta grad sträcker sig in i vårt tid – därför kommer vi att under året sätta hans teologi, liv och gärning i fokus.

Behov som öppnar dörrar

Det saknas inte möjligheter i EFS missionsarbete, snarare resurser. Missionssekreterare Erik Johansson jobbar hårt på båda fronterna – att frigöra resurser och förverkliga möjligheter.
– Vi behöver vara lyhörda för den Helige Ande. Vi är helt beroende av att gå dit Gud kallar oss.

Ett bok­projekt som nått sitt mål

Den nyligen lanserade boken Må detta nå Monsieur Stjärne! berör en unik brevkorrespondens mellan en EFS-missionär och den etiopiske kejsaren. Här frågar Martin Nilsson, som arbetat med bokutgivningen, författaren Ezra Gebremedhin om bokens betydelse.