Tankar om EFS organisationsutredning

Hur ser förutsättningarna ut för att EFS anställdas lönehantering ska kunna skötas centralt? Denna fråga utreder nu en grupp tillsatt av styrelsen – i hopp om att frigöra medel för att EFS ska kunna göra mer av de resurser Gud ger oss att förvalta, skriver Stefan Svensson.