Mission possible

Missionen lever vidare, trots alla negativa omständigheter. Detta blev tydligt under missi­ons­kvällen på Hagabergs folkhögskola.

Språkskola bygger broar

På söndagarna är det inte bara gudstjänsten som lockar människor till Betlehems­kyrkan i Stockholm. Sedan februari tillbaka driver församlingen en språkskola för nyanlända.

Luk 24 – samlingar som når unga vuxna

Emmausvandrarna står som förebilder för Luk 24 – Lötenkyrkans satsning för att nå unga vuxna. Under kvällssamlingarna får personer mellan 18 och 35 år chansen att äta, umgås, be och samtala om hur man kan leva ett vardagsliv med Jesus i centrum.