Med sikte på svenskar i London

Med tydlig kallelse och bra tajmning öppnas möjligheter för en ny mission i Sverige – fast utomlands. Vi talar om London där nästan 100 000 svenskar bor. I slutet av januari 2015 begav sig AnnaHelena Lindberg till England för att förverkliga den vision hon länge burit inom sig och sett ett konkret behov av.

Svensk advent i London

Klockan är ett och körsångarna i den spontana adventskören börjar droppa in i den ståtliga 1800-talskyrkan i sydvästra London. EFS London har bjudit in till en svensk adventsgudstjänst i svensktäta Barnes.

”Vi får inte bli immuna”

Skottlossningar i Paris. Stor sorg på en skola i Trollhättan. Decembermörkret lägger sig och behovet av frid blir allt mer aktuellt. Det går en hårfin gräns mellan livslust och förlust – hur kan vi ha frid när oro och nöd kommer allt närmre? Budbäraren samtalade kring frågan med fyra personer.

Levande och verksamt

”Var med och gör 2015 till ett Bibelår – vid ditt eget köksbord och i våra gemensamma sammanhang”. Så löd Hanna Lundkvists utmaning inför året. Vi minns olika tankar och idéer att levandegöra ordet för oss.

En ny generation kallade

”Kallad” var temat på den ungdomsledarkonferens som hölls i Linköping den 20–22 november. Runt 400 ungdomsledare från hela Sverige var samlade i sann ekumenisk anda.

Stefan Swärd i Rosenius fotspår

Stefan Swärd är på många sätt en tungviktare i svensk kristenhets mittfåra. När han med sin sjunde bok går till botten med det mest centrala i evangeliet, ligger hans budskap i linje med såväl klassiska reformatorer som Luther, Calvin men även Rosenius.