Lutherkritiken väcker känslor

Reformationsåret har på många olika sätt kretsat kring Martin Luther. Ett av de mer kritiska inslagen kommer från teologerna Patrik Hagman och Joel Halldorf. Boken »Inte allena« har mött både ris och ros. Budbäraren bad dem dela med sig av sina erfarenheter.