Levande och verksamt

”Var med och gör 2015 till ett Bibelår – vid ditt eget köksbord och i våra gemensamma sammanhang”. Så löd Hanna Lundkvists utmaning inför året. Vi minns olika tankar och idéer att levandegöra ordet för oss.

Bibelvandring

I Lycksele har det under 15 års tid genomförts bibelvandringar för skolbarn. Detta görs genom drama där publiken har en aktiv roll och tillsammans med skådespelarna går de in i berättelsen och barnen upplever berättelsen med flera sinnen.

Eva åt inte ett äpple

En grupp städerskor på Piteå sjukhus träffas varannan vecka i en bokcirkel runt Bibeln – helt utan religiösa förtecken. Här ryms både ateister, troende och allt där emellan vilket ger en spännande dynamik till samtalen i den lilla gruppen på sju personer.