Dags att bryta ny mark

Temat för EFS årskonferens 2018 är »Bryt ny mark«. Den 10–13 maj samlas rörelsen i Luleå för att påminnas om sitt ursprung och blicka framåt. En hel del nyheter dyker upp i årets program.

»Korset – vårt enda hopp«

Pingsthelgen firades i korsets tecken. Med fokus på den korsfäste som kallar, avslöjar, triumferar och utrustar. Genom gudstjänster, årsmöte, fikapauser, konserter och seminarier möttes äldre och yngre under EFS och Salts årskonferens i Alingsås.

Sänd till Sverige

Missionsuppdraget lever vidare i högsta grad och under EFS och Salts årskonferens firades inte bara internationell mission. Att vi har ett viktigt uppdrag i dagens Sverige blev tydligt under såväl seminarier som undervisningspass och genom vittnesbörd.

Hur firar du gudstjänst?

Att få be, lovsjunga och fira gudstjänst tillsammans är viktiga och återkommande inslag, både i våra sammanhang på hemmaplan och under en konferens. Oavsett tidpunkt och plats tar det sig olika uttryck. Tradition varvas med nya tillvägagångssätt och under årets jubileumskonferens låg stort fokus på det nya.

Styrkta av varandra

Enheten i Jesus Kristus blev synlig under EFS partnerkonsultation i början av maj, då representanter från fem länder och ombud från EFS och Salt samlades på Hagabergs folkhögskola. Fokus på utbyte, utmaningar och det gemensamma missionsuppdraget resulterade i givande samtal, bön och syskonskap.