Drömmen om en kyrka för alla

Linus Forsberg har en synnedsättning sedan födseln. Trots vissa motgångar upplever han den som en gåva. Nu studerar han till präst och drömmer om en kyrka där alla känner sig hemma.

Kritiskt läge i Myanmar

Alltsedan militären tog makten i Myanmar den 1 februari har våldet eskalerat. Människor lever i ständig rädsla för att bli arresterade och torterade.

Vad händer i Tigray?

Det pågår en väpnad konflikt i regionen Tigray i Etiopien. Informationen som sipprar ut är knapphändig, motstridig och svår att utvärdera. Här summerar Afrikaexperten Michael Ståhl konfliktens politiska bakgrund, det militära händelse­förloppet samt informationskriget.