»Webb och sociala medier viktiga kanaler för oss«

Kommunikationschef Johan Ericson berättar.

EFS kommunikationsavdelning har också påverkats nämnvärt av den senaste tidens händelser.

– Vi har gått upp i det som populärt kallas stabsläge och har även fått lite förstärkning från andra avdelningar. Det är ett högt tempo och många möten där vi hela tiden vill uppdatera oss på de nya direktiven som kommer. I vår kommunikation behöver vi dock inte upprepa allt som andra säger, utan det gäller att anpassa och centrera oss kring det som berör våra verksamheter och vår personal, säger EFS kommunikationschef Johan Ericson (på bild till vänster), och fortsätter:

– I en sådan här tid kommer kommunikationen verkligen i fokus. Alla beslut och alla tankar måste kommuniceras ut. Webben och sociala medier blir viktiga kanaler där vi kan kommunicera dagligen. En av våra morgonandakter sågs av 10 800 tittare, det visar att det uppskattas högt. Budbäraren är också, trots att det är en månadstidning, en fortsatt viktig kanal för oss i den här situationen.