Vill sprida hopp och mod

Limbani Dar Dinga var 14 år när han gick med i scoutrörelsen och idag är han Roverscout och scoutledare.

Limbani Bar Dinga är 25 år och född och uppvuxen i Malawi. År 2017 medverkade han på scoutlägret Patrullriks i Mossebo och knöt band med svenska scouter inom Salt och EFS.

– Rörelsen har gjort mycket i mitt liv! Jag har fått kompetens och kunskap genom både meningsfullt deltagande och som ung ledare i mitt land. Tillsammans som global scoutrörelse drömmer vi stort!

Pandemin har påverkat Malawi mycket och sedan april 2020 är scoutverksamheten på paus. 

– Även om man tror att barn inte faller offer för viruset på grund av sin unga ålder, så drabbas de hårt av de negativa effekterna här i Malawi. Ungdomssamlingar har begränsats och ungdomar har berövats möjligheten att ha småföretag för att få ekonomin att gå ihop. Skolor och andra offentliga platser som bibliotek har stängts av regeringen. Det gör att de flesta barn och ungdomar bara stannar hemma och gör ingenting, berättar Limbani. 

När Limbani får frågan om vilka förhoppningar han har för kyrkan och scoutingen har han hopp för framtiden. Fallen med covid-19 minskar, begränsningarna lättas och vaccin finns även om livet inte kommer bli detsamma igen. Och så minns Limbani det tema som var på Patrullriks 2017, nämligen »Hopp«. 

– Som kristna tror vi att det finns hopp i alla situationer och på samma sätt tror vi att den här situationen bara förbereder oss inför kommande prövningar. Vår tro är inbäddad i Guds kärlek och nåd, därför kan vi säga att det finns ljus i slutet av tunneln. Vi litar på Gud.

Som Roverscout, ledare och malawisk ungdom tror Limbani på bättre dagar och hänvisar till den del av scoutlagen som säger: en scout ska vara modig och glad under alla svårigheter. Ja, det finns hopp eftersom det kommer från Kristi Jesu kropp som är kyrkan, betonar Limabani. 

– Som kyrka spelar vi en mycket viktig roll för att sprida information om Covid-19, visa kärlek och omsorg och höja medvetenheten bland kyrkans medlemmar och i samhället. 

Scouterna hjälper samhällen och kyrkor med distribution av skyddsutrustning som masker, desinfektionsmedel, vattenhinkar och tvål. 

– Vi anser att kampen bör ske både fysiskt och andligt. För Gud är vårt hopp.