»Vi vädjar till er: Be!«

Torkan som drabbat Afrikas horn är svår. Ousman Oumer, som leder det humanitära arbetet i organisationen Warsan i Somalia, berättar om läget – och uppmanar oss i Sverige till att ge, och be.

Situationen med torkan just nu är allvarlig, även om vissa områden har fått lite regn. Mycket av boskapen har dött, och de som överlevt får inte tillräckligt med foder. Människor har ingen tillgång till vatten att dricka eller använda i hushållen. Dem vi möter genom vårt arbete i Warsan (ordet betyder »goda nyheter«) känner sig osäkra och hotade, eftersom de inte kan förutse hur klimatförändringarna kommer att slå. Våra projekt har fått skalas ner och koncentreras till färre, mer akuta insatser, eftersom så många kämpar med att ha förlorat sina djur och sin inkomst.

Flera av våra projekt finns i BaliMataan, ett läger för internflyktingar som rymmer 800 hushåll. Fadumo, som nyligen kom dit med sin familj, berättar: 

– Jag kom till lägret för att jag hade förlorat hela mitt levebröd hemma i vår by. Jag och mina barn var tvungna att gå i två dagar. När vi kom hit hade jag ingenting – varken skydd för natten, mat eller vatten. Men en sjukvårdsarbetare här hjälpte mig att hitta någonstans att bo, och gjorde en gratis hälsoundersökning av mig och min familj. Warsan hjälpte mig också att hitta ett nytt levebröd – att föda upp kycklingar – så nu är jag mer ekonomiskt självständig och kan försörja min familj.

Warsan arbetar med fattiga samhällen på landsbygden. De saknar kläder, mat, utbildning och hälsovård. Att vara fattig innebär att vara berövad alla former av mänskliga rättigheter – ekonomiskt, politiskt och socialt. De har otillräckligt näring, högre risk för sjukdomar och svårt att få sina behov tillgodosedda. Alltsammans gör att människor själva har svårt att ta initiativ och kämpa för att få sin situation bättre. De behöver sina grundbehov täckta för att kunna göra det.

Utöver ekonomiskt stöd behöver vi verkligen stöd i bön. Människor behöver se och uppleva Guds närvaro. Majoriteten av folket här vet inte att Gud är verklig. Pressen från radikala religiösa grupper och styret i landet är stor. Så vi vädjar till er: Be för det här folket, för hela Somalia, och den svåra situation vi är i!