Vi firar missionens Herre, Jesus Kristus

Under 2016 firar vi 150 år av internationell mission. Hur ärar vi bäst vår historia? Genom att älska och ära missionens herre och centrum Jesus Kristus!

Kärleken och lydnaden för Jesus var det som drev det unga EFS att ”ta upp” utlandsmission. I år ska vi fira detta bland annat i vår jubileumskonferens. Men allra mest hedrar vi vår historia genom att älska, tillbe och lyda Jesus.

Vi behöver söka oss nära Jesus som enskilda och gemenskaper. Det är så vår kärlek, tillbedjan, dagliga omvändelse och lydnad fördjupas. Det är så vi inspireras till efterföljelse och tjänande. Detta är så självklart att vi måste påminna varandra om det! Och rannsaka oss: söker jag mig nära?

Vi ska vara trogna förkunnare av en inkarnerad, korsfäst och uppstånden Kristus, som gav sitt liv för hela människosläktet. Förtröstansfullt – vi får tro detta evangelium som har kraften att skapa tro. Frimodigt – vi står för detta även om inte alla håller med. Det är en exklusiv hållning i avseende att vi menar att Guds ord inte ger oss fler vägar än Jesus. Men det är inte en exkluderande hållning eftersom evangeliet är ett erbjudande till var och en. Det är däremot exkluderande att inte vilja räcka evangeliet till alla.

Låt oss be om att evangeliet ska få vara så nytt och så överraskande generöst för oss att vi inte kan låta bli att tala om vad vi sett och hört. Inte utifrån en okänslighet för den tro och längtan människor bär – nej, det frälsande budskapet om Jesus måste berättas på nya sätt i nya situationer och med stor respekt. Och alltid med livet som insats – det vill säga att mitt liv, min attityd och min relation visar något av hur Jesus skulle mött min nästa.

Vi är stolta över vår missionshistoria, men framför allt är vi tacksamma för Jesus!