Vi bär på ett hopp att dela med oss av

Pandemin, krig och andra utmaningar har präglat de senaste två åren för EFS missionsarbete. Men mitt i allt detta har det som EFS gör sällan varit så avgörande, menar Erik Johansson.

De senaste två åren med covid-19 har bidragit till många omställningar och utmaningar för EFS internationella mission.

– Pandemin har såklart krånglat till det en hel del med kontakter och resor. Det har varit svårt att veta hur »kartan ser ut« och vad som ska hända härnäst, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson och fortsätter: 

– Det senaste årets krig i Etiopien har gjort att en del av den verksamhet vi haft där har pausats eller helt och hållet raserats. I Indien har det varit rörigt med kyrkopolitiken och det i sin tur gör att det är svårt att veta vad vi har att förhålla oss till framöver. I Somalia har arbetet med Warsan varit under väldigt stor press men det mesta verkar ha löst sig nu.

Erik berättar vidare att det befaras bli en ny svältsituation i norra Etiopien, sydöstra Etiopien och Somalia på grund av kriget, torka och en del fortsatta gräshoppssvärmar. 

– När det var dags att återvända till jobbet och mailkorgen efter jul, kände jag att det inte var helt enkelt. Det har varit en utmanande tid, men samtidigt har det vi gör sällan varit så avgörande viktigt. EFS kommer med hopp för väldigt många människor i dag bara genom att vi finns. Vi får inte tro att vårt arbete är meningslöst, även fast det kan kännas så ibland. 

Ett stort glädjeämne har varit att EFS kunnat sända ut praktikanter igen, trots pågående pandemi, efter att ha tvingats till en paus under 2020.

– Det var helt fantastiskt och en tydlig ljuspunkt för oss att få återuppta det arbetet. Nästa år hoppas vi kunna utöka till tolv platser och få skicka två stycken till Padhar sjukhus i Indien. Dessa ungdomar blir en sådan inspirationskick för många lokalt i Sverige och kan bidra med kunskap och missionsglädje när de kommer hem igen, säger Erik. 

Förhoppningsvis kommer ljusare tider framöver där EFS missionsarbete kan återgå mer till det normala. Tills dess har Erik en viktig påminnelse: 

– Vi styr inte världen utan vi behöver förhålla oss till den verklighet som är runt omkring oss. Som kristna har vi dock en jätteviktig uppgift, både här i Sverige och utöver världen, att förmedla hopp och tröst. Vi får inte ge upp hoppet och deppa ihop oavsett hur hopplös situationen ser ut. Som Guds barn är vi alltid trygga och vi bär på ett hopp att dela med oss av till vår omgivning.