Vårt heliga uppdrag

Vad borde kyrkan säga om #metoo? Julia Norlin har ett förslag.

När hashtaggen #metoo den 16 oktober fyllde mitt Facebookflöde plockade jag fram ett anteckningsblock och en penna för att få ner mina tankar. En av de frågor jag skrev på pappret var: »Var är kyrkan?« Jag började skissa på hur ett officiellt uttalande från kyrkan skulle kunna låta, baserat på bibliska sanningar. Vid tiden höll jag på att avsluta en kurs i missionsvetenskap och var uppfylld av tanken på att vi som kyrka har ett uppdrag att gå ut i hela världen och berätta de goda nyheterna. Uttalandet blev en lista med dessa tolv punkter:

1. Vi tror att all form av sexuella övergrepp är synd.

2. Vi tror att varje övergrepp och brott mot en män­niska också är ett övergrepp och brott mot Gud, till vilkens avbild människan är skapad och vars Ande bor i henne.

3. Du som varit med om övergrepp bär ingen synd eller skuld för det som skett.

4. Vi vill inte verka förvåna­de eller låtsas om att denna problematik är ny för vår kännedom.

5. Vi vill omvända oss från den synd vi begått då vi inte valt att göra tillräckligt åt denna problematik.

6. Vi tror att du som begått en sådan synd kan omvända dig, be om förlåtelse och bli förlåten.

7. Vi tror att du som begått ett sådant brott bör ställas inför rätta och ta de juridiska konsekvenserna. Även om synden är förlåten betyder det inte att brottet ska undgå sitt juridiska straff.

8. Vi vill officiellt förkasta allt våld och förtryck som sker i Bibelns, den kristna kyrkans, den kristna Gudens eller hederns namn.

9. Vi tror att Gud aldrig har övergett eller varit frånvarande från den som erfarit sexuellt trakasseri. Vi tror att Gud lider med oss i våra trauman.

10. Vi tror att Gud vill och kan, och framför allt behöver, hela och återupprätta oss.

11. Vi tror på Gud som en domare över vad som är ont, på hans utlovade löften om hämnd och rättvisa, och som i sin son Jesus gick det yttersta steget för rädda sina barn.

12. På vår kärlek ska världen känna igen att vi är lärjungar. Vi tror att vi – bröder och systrar som älskar varandra – som världsvid kyrka har ett heligt uppdrag att lida med dem som lider, vara röst åt dem som inte har någon, att predika ett frälsande budskap om att gå från död till liv, liv i överflöd, om ljus i mörkret, om frid som övergår allt förstånd, om kedjor som bryts och om frihet för de fångna och bundna. Vi också.

Julia Norlin