Vänner världen över

Missionshandläggare Stefan Rosth ger stöd åt EFS missionärer. Genom sitt arbete får han del av hur mycket vi har att lära av våra samarbetskyrkor.

Stefan Rosth hoppas att EFS i framtiden kan sända fler missionärer till nya områden, utöver Etiopien och Tanzania. Han har på nära håll fått se missionens betydelse:

– Jag besökte nyligen en avlägsen by i Tanzania där en av EFS missionärer varit med i en församlingsplantering. För 20 år sedan fanns där endast en kristen i området, i dag är över hälften av befolkningen på 2100 personer bekännande kristna.

Hans erfarenhet av internationellt missionsarbete är att det tar tid och kräver tålamod. Efter årtionden av lokalt förankrat arbete har flera lutherska kyrkor nu vuxit sig stora.

– Dessa systerkyrkor har något att lära oss i Sverige om kristen tro.