Val av ärkebiskop stundar

I maj inleds nästa steg i valet av ny ärkebiskop till Svenska kyrkan.

Efter nomineringsvalet i slutet av mars stod det klart att biskop Martin Modéus från Linköpings stift är förhandsfavorit till att bli ny ärkebiskop, detta med 29,25 % av rösterna. På andra plats kom Johan Dalman (Strängnäs stift) med 20,07 % av rösterna och på tredje plats Mikael Mogren (Västerås stift) med 18,71 % av rösterna. Totalt räknades 756 röster varav 249 kom från stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen. Präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift stod för 507 röster, som sedan delades med tio för att Uppsala stift inte skulle kunna avgöra valet på egen hand. 

– Det är klart att man blir förvånad. Det är svårt att föreställa sig i förväg. Nu behöver jag lite tid att smälta detta och ägna mig åt eftertanke och bön, säger Martin Modéus till Kyrkans Tidning. 

Den första riktiga valomgången hålls den 18 maj. Om någon av kandidaterna får mer än 50 % av rösterna är valet av ny ärkebiskop avgjort. Annars kommer en andra valomgång att ske den 8 juni, då de två kandidater med flest röster ställs mot varandra. 

Den 4 december kommer den nyvalda ärkebiskopen tas emot vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka.