Vad signalerar EFS?

Efter EFS årsmöte konstaterar jag att styrelse och ledning åter igen, på effektivt sätt har lyckats väja för de nödvändiga samtalen kring Styrelsens hållning och uttalanden i bl.a. synen på samkönade äktenskap, och andra bibelsynsfrågor.

Det här handlar om frågor som under flera år diskuterats och är välkända i EFS. Skillnaden mot det EFS som ingick avtal med Svenska kyrkan (senast förnyat 1991), är att det nu blivit allt lägre takhöjd och tolerans mot dem som inte delar styrelses och lednings uppfattning.

Traditionen i EFS har varit att olika uppfattningar tillåtits existera och ta plats sida vid sida. Styrelse och Årsmöte har alltid varit noga med att bevara denna profil.

Men något håller på att hända i EFS.

Avtalet om samarbete mellan Svenska kyrkan och EFS, andas alltigenom respekt och lojalitet, men det blåser snålare vindar i dag.

EFS styrelse ger i dag bland annat signalen till sina präster att noga överväga sitt beslut när de står inför att viga par av samma kön. (Flera medlemmar kan dessutom bekräfta att de mött kritik från ledning och enskilda styrelseledamöter, då de fört öppet samtal om detta. Senast på EFS Årsmöte i Alingsås, då Missionsföreståndaren uppmanade till att istället föra dessa samtal i »de mindre sammanhangen«, då någon berörde frågan i ett inlägg. Varför tål inte samtalet dagens ljus, öppet och transparent?)

Svenska kyrkan har en väjningsrätt där det är upp till den enskilda prästen att viga samkönat. Kyrkoherden ansvarar för att det finns präst som är villig att viga.

Men för EFS styrelse räcker inte längre detta. Styrelsen har tagit på sig en roll som alltmer påminner om Läronämnd eller Teologisk kommitté.

På sikt kan en sådan hållning från en inomkyrklig rörelse bli en svår belastning för Svenska kyrkan.

Min förhoppning är att EFS styrelse tar ett steg tillbaka, tar tillbaka rekommendationen till prästerna, och avstår från att uttala sig i frågor där man omöjligt kan säga att man »har rörelsen i ryggen«.

Detta skulle i så fall hedra den nytillträdda styrelsen, och skapa den djupaste respekt.

Bengt Gustavsson, EFS-medlem och fd ledamot av EFS riksstyrelse (2011-2015)