Vad bär du med dig från medarbetardagarna i Addis Abeba?

Budbäraren har träffat några av de som varit med på resan.

Mikael Rastas, konsulent, betlehemskyrkan och mittsverige
– Det jag blivit mest tagen av är deras naturliga sätt att be och tala om Bibeln och att tala om sin tro. Där har vi mycket att lära oss – det är någonting som jag tar med mig. Det här med att prioritera bönelivet är någonting som kommer att få en konsekvens för mig.

Oscar Oders, ungdomsledare, lutherska missionskyrkan, Borås
– Det har varit mycket tal om missionshistoria. Det är bra att veta varför EFS är som det är och hur det har kommit till den punkt där vi är i dag. Annars vet vi inte varifrån vi grundar vår framtida utveckling.

Julia Franzén, distriktskonsulent, Västsverige
– Inspirerande, välsignat (Gud har varit väldigt konkret i konferensen) och helt galet.  Bara det att vi har tagit oss hit är helt galet! En känsla av samhörighet på ett annat sätt med de som är här och med de som jag jobbar tillsammans med.

Maria Smeds, utvecklingskonsulent, Uppsala
– Mötet med School of Jazz Music. Ledarens beslutsamhet i att utbilda musiker med ett hjärta för Jesus i musiken. Det är en dimension av att de tillber när de spelar. I Sverige behöver vi förstå att musicerande i kyrkan är inför Gud och att sångledaren är en ledare inför Gud som ska leda människor till ett Gudsmöte.

Jonas Nordén, missionär, Addis Abeba
– Det har varit fantastiskt att få se alla 275 svenska deltagare på plats i Addis Abeba och höra att andligheten i Mekane Yesus-kyrkan redan gjort avtryck i deras liv. Jag var lite ängslig innan över att svenskarna skulle reagera mer på att saker och ting inte fungerade som där hemma. Men jag har inte märkt någonting av det. Det har överraskat mig.