Uppmaning till bön för kyrkan i Indien

Situationen är fortsatt oklar i E.L.C i Madhya Pradesh, Indien, efter att hela kyrko­ledningen anklagats för korruption.

I Budbäraren #2 berättade vi om de allvarliga anklagelser om korruption som riktas mot Evangelical Lutheran Churchs (E.L.C) kyrko-ledning i Madhya Pradesh, Indien. Då sa Erik Johansson, EFS internationella missionssekretare, att det tyvärr finns mycket som talar för att anklagelserna är välgrundade. Nu har det hunnit gå ett par månader och de elva misstänkta, som utgör hela kyrkostyrelsen, väntar fortfarande på fortsatt polisutredning och dom.

– Det hela har blivit förhalat och det är också rätt så komplicerade ärenden att reda ut med tomtförsäljningar och annat som är ifrågasatta, säger Erik Johansson.

I mitten på juli skulle E.L.C i MP ha hållit sin extrainsatta synod för att välja en ny biskop efter framlidne Emanuel Panchoo. Inför den skickade EFS ett officiellt brev till Indien, som också offentliggjordes på EFS Facebook-sida.

– Brevets kärna var att vi i EFS är oroade över det vi hört. Samtidigt berättade vi att vi ber om Guds ledning och Guds välsignelse över våra kristna syskon i Indien. Vi skrev att vi hört rykten om mutor för köpta röster och att vi är väl medvetna om att allt inte är sant, men bara ryktena gör oss oroliga. Därför bad vi också om Guds ledning och vi påminde alla prästvigda om att de i första hand har lovat att tjäna kyrkan och hålla sig till Guds ord.

Kvällen före synodens start dök dock polisen upp och frågade om det fanns något tillstånd. Det gjorde det inte, så synoden fick skjutas upp till oktober.

– De hann bara med att ha en nomineringskommitté innan det fick avbrytas, säger Erik som haft en intensiv kontakt med flera personer i den indiska kyrkan de senaste veckorna:

– Jag har berättat att det är flera som hört av sig till mig med sin oro, det är faktiskt inte jag som luskar utan det är folk som hör av sig och vädjar till EFS om hjälp. »Det är kaos i vår kyrka, hjälp oss!«

Erik har då fått påminna om att E.L.C i MP är helt självständiga från EFS.

– Vi kan inte fatta beslut, men vi kan be och gärna komma med goda råd. Men jag har tryckt på att de bestämmer själva, det är de som väljer och de måste själva sätta ner foten mot korrupta ledare. Vi kan backa upp, men de måste fatta besluten själva. 

När synoden förhoppningsvis går av stapeln i oktober hoppas Erik på att kunna vara på plats.

– Utgången för både synoden och min närvaro är oviss, just nu får man inte visum i Indien på grund av pandemin.

Det bästa som skulle kunna hända E.L.C i MP är en generationsväxling i ledarskapet, menar Erik. Innan pandemin bjöd EFS hit en yngre generation ledare till Sverige för att knyta kontakt och tanken var att EFS internationella råd skulle ha besökt Indien i november 2020, ett besök som fick skjutas fram på grund av pandemin.

– Oavsett skulle E.L.C i MP behöva få frimodiga ledare med så pass mycket integritet så att de kan stå emot alla olika påtryckningsgrupper både politiskt och ekonomiskt. Med det sagt får vi visa lite barmhärtighet till människorna i Indien som lever i ett samhälle präglat av korruption och kastsystemet. Det är inte enkelt att stå emot.

Till EFS-medlemmen vädjar Erik om bön för kyrkan i Indien och säger samtidigt att givandet till Indien är »säkert«.

– Allt vårt ekonomiska stöd går via Padhar sjukhus, som har en administration som fungerar väldigt bra. Vi har stort förtroende för dem.