United hälsas välkomna av Betania

Betaniaförsamlingen i Malmö hälsade United välkomna med en gemensam kyrklunch, i vad som måste ha varit ett verkligt kyrkohistoriskt ögonblick.

Den artonde mars välkomnade EFS styrelse Malmöförsamlingen United som EFS-förening tillsammans med Bönehusgenskapen i Örnsköldsvik och farsiföreningen i Bäckbykyrkan i Västerås. Vi kommer att berätta mer om de två sistnämnda i kommande nummer av Budbäraren, men det är Uniteds vilja att ansluta till EFS som skapat uppmärksamhet långt utanför kristenheten.

United bildades för snart tjugo år sedan som en församling inom Pingst FFS (Fria Församlingar i Samverkan). Den har utmärkt sig för sitt radikala budskap, sin fokus på tillväxt och sin vilja att vara relevant i dagens kulturella kontext. Allt detta tillsammans med Magnus Persson förmåga att predika och fängsla sina åhörare har gjort United till en av de mest profilerade och omskrivna pingstförsamlingarna i landet. Deras långa resa mot klassisk reformatorisk kristendom och Luthersk teologi började för många år sedan och har skildrats ingående i bland annat Budbäraren nummer två 2016.

Nu har resan nått sitt mål och den är på många sätt unik – det är inte en enskild ledares eller pastors resa utan hela församlingens. Det är antagligen också därför den har väckt så starka känslor. Men stora delar av ledarskapet som startade församlingen är kvar än i dag och över sjuttio procent av medlemmarna röstade för en anslutning till EFS – och märk väl – majoriteten av dem som röstade mot är kvar i församlingen.

Betania missionsförening valde att redan på 1860-talet ansluta sig till den då nystartade missionsrörelsen EFS och har sedan dess varit den enda EFS-församlingen i Malmö. Det är en av rörelsens större och mer tongivande föreningar, centralt placerad i ett av de största distrikten. Men Malmö har skilt ut sig från andra större städer, i till exempel både Stockholm och Göteborg så har EFS flera församlingar.

Jonas Nordén och Betania­församlingen valde att hälsa United välkomna med en gemensam kyrklunch söndagen tjugofemte mars. Med uppdukade långbord i kyrksalen, goda soppor, kaffe och tårta välkomnades Uniteds medlemmar i vad som måste ha varit ett verkligt kyrkohistoriskt ögonblick. Det var intressant att följa samtalen kring borden och en hel del telefonnummer och mejladresser utbyttes. Det fanns farhågor hos vissa Betania­medlemmar att tillväxten skulle påverkas negativt, men då framhölls Ängelholm som ett positivt exempel där två EFS föreningar i stället inneburit ömsesidig tillväxt.

Ett par från United som precis gått med efter att ha flyttat ner från Halmstad och församlingen Kornhill fanns sig nu vara medlemmar i EFS – igen:

– Vi trodde vi gick med i en pingstförsamling, men det gör inget. Vi trivdes bra i Kornhill och vi trivs bra i United, bara de inte ger upp sin karismatiska profil.

Just det senare var det ingen runt bordet som var rädd för – att Uniteds bidrag till helheten är just kombinationen av det pingstkarismatiska arvet kopplat till en tydlig luthersk teologi och stringent liturgi var alla överens om.