Unikt resursmaterial för Tweens-ledare

Tweens (10-16 år) har länge varit en åldersgrupp som befunnits lite mitt emellan i den vanliga kyrkliga verksamheten. Ordet tweens kommer just från engelskans between (mellan). Men flera satsningar de senaste åren har fokuserat just på denna åldersgrupp. Hela körkonceptet Soul Children riktar sig till denna grupp och som ett verktyg för Soul Children-ledare och andra som arbetar med tweens lanserar nu Salt tillsammans med Bibeln idag ett nytt resursmaterial: Btweens.

– Jag har försökt hitta ett material för tweensandakter och hittade inget i Sverige, säger Maria Smeds, nu tjänstledig samordnare för Soul Children. Därför översatte vi ett från Norge.

I vårt grannland är Btweens utgivet av Bibelleseringen, den norska motsvarigheten till Sveriges Bibeln idag. Därför var ett samarbete med Bibeln idag här i Sverige en självklarhet.

– Tillsammans har vi översatt och på sina håll kulturanpassat innehållet i resurshäftet med syfte att det ska fungera i hela den svenska kristenheten.

Resurshäftet består av 15 samlingar där varje samling har tre moduler. Först en bibeltext/andakt, möjlighet till fördjupning i texten och sist en aktivitet. Modulerna är lite olika långa för de olika samlingarna men kan kombineras fritt för att fungera i olika typer av grupper och situationer. Målgruppen för just detta material är grupper med 10–13-åringar.

– ”Tweens” är varken barn eller tonåringar och det kan därför vara svårt att ”placera” dem. Men det är en härlig och resursstark grupp som har mycket att ge. Det är därför viktigt att ta vara på dem. Vi hoppas att detta häfte kan inspirera till att förmedla Bibelns budskap på ett kreativt sätt till åldersgruppen, säger Olof Brandt på Bibeln idag.

Materialet finns att beställa på www.salt.efs.nu/webbutik för omgående leverans.