Ungdomsalpha – ett verktyg för mission bland ungdomar i Hortlax

Hur kan vi i Sverige berätta om Jesus för alla de ungdomar som inte växer upp i ett kristet hem? Hur är vi en missionsrörelse bland unga här på hemmaplan?

I Hortlax är Ungdomsalpha ett verktyg för att möta ungdomar utanför kyrkan som vill prata om existentiella frågor. Stefan Wennberg är en av de drivande i projektet. Jag ringde upp honom för att höra lite om deras arbete.

– Vi startade upp i januari-februari med en första Ungdomsalphakurs, berättar Stefan entusiastiskt. Det var ett gäng ungdomar som börjat hänga hemma hos ett par som gått en vanlig Alphakurs här i församlingen. Vi förstod att här fanns ett behov som vi kunde möta.

Konceptet Ungdomsalpha är mycket likt vanlig Alpha för vuxna. Samlingen börjar med middag och lek direkt när ungdomarna kommer med skolbussen. Sedan följer sång, föredrag och samtalsgrupper. Hösten 2014 var Stefan, tillsammans med två ungdomar från föreningen, på en internationell konferens om just Alpha för ungdomar i Holy Trinity Bromton Church i London.

– Det var en inspirationskonferens och lansering av nytt material för Youth Alpha. Det finns en Alpha-app, filmer och massa gratis resurser att tillgå – både på engelska och nu även lite på svenska, fortsätter han.

Filmerna använder Stefan både för att själv få inspiration till föredragen och för att kunna visa för ungdomarna på samlingarna. Totalt har det i församlingshemmet i Hortlax samlats en grupp på upp till 20 ungdomar under våren. Många fortsatte även på höstens kurs och några nya personer tillkom också. Tillsammas med ett litet ledarteam med både vuxna och ungdomar har de två Alphaomgångarna varit en fantastisk inspiration för Stefan.

– De tänker ju inte riktigt på samma sätt som jag gör själv, konstaterar han. Många är inte alls uppvuxna i kristna hem och det är roligt och intressant att få inblick i hur deras tankar går.

Initiativet till Ungdomsalphagruppen har tagits väl emot av både församling och förening. Även om många av ungdomarna kanske hellre gör annat på helgerna händer det att de dyker upp på både gudstjänster och ungdomssamlingar.

– Vi är glada att vi har tid och möjlighet att satsa på Ungdomsalpha. Det handlar bara om prioritering. Man får ta bort något möte eller något som är mind­re viktigt, menar Stefan.

För det här är mission på riktigt. Och en inspirerande sådan!