Underskottet kvarstår – Nu hotas EFS av nedskärning

Året närmar sig sitt slut. EFS ekonomi ligger fortfarande under budget. – Jag vill inte spekulera i vilka följder vi riskerar, sedan vet nog alla att in­koms­ter och utgifter behöver följas åt, säger Stefan Svensson, ordförande för EFS riksstyrelse.

Det var för ungefär ett år sedan som fjolårets siffror summerades. Ett underskott i EFS budget satte tonen för det nya året, ett 2017 där det egna kapitalet behövde återställas. Snart summeras årets resultat, men det ser inte lika ljust ut som styrelsen hade hoppats.

– Vi är glada över att människor vill ge till EFS mission och gläds över alla gåvor som kommit in hittills. Tyvärr håller vi inte riktigt takten i förhållande till vad ombuden lovat på årsmötet, säger Stefan Svensson, ordförande för EFS riksstyrelse.

Det var när styrelsen träffades i september som Stefan började ana oråd.

– Styrelsen beslutade då om en viss besparing för att med större säkerhet kunna nå årets budgeterade resultat. När sedan Ekonomirådet samlades en bit in i oktober, visade det sig att septembers resultat inte motsvarade våra förhoppningar. Vi slutade förra året med en stor avvikelse mot budget, därför skapar ett underskott redan i septembers slut en oro. Vi tycker att EFS arbete är angeläget och arbetar hela tiden för att »slimma vår kostym«, men får vi inte in de pengar som behövs måste vi se över vår kostnadsbild.

EFS kommunikations- och insamlingschef Johan Eric­son medger att ytterligare underskott i budgeten kommer att få konsekvenser.

– Når vi inte årets mål drabbar det såväl missionsåtaganden som arbetet på kansliet. Minskade resurser innebär i värsta fall minskad kommunikation som kan föra med sig ännu sämre resultat, en negativ spiral som vi absolut inte har råd att hamna i.

Därför vidtas nu särskilda åtgärder, föreningsutskick och särskilda kollekter står på agendan.

– Det är viktigt att vi som rörelse ser detta som vårt gemensamma ansvar, det är vårt missionsuppdrag. Rörelsens målbild av våra missionsinsatser både i exempelvis Somalia och allt spännande som sker på hemmaplan, gör att jag vill sträcka mig lite längre i mitt personliga givande, säger Johan.

Fjolårets resultat har satt sina spår, de uttrycker en oro över att de minskade gåvo­medlen ska vara en ny trend.

– Så länge vi blir färre, blir givandet sannolikt också mindre och det finns säkert fler orsaker bakom ett uteblivet givande. Även om vi fått mer i våra plånböcker verkar det inte ha fått genomslag i vårt givande, tyvärr. Kanske har också de särskilda kampanjerna som »Afrika svälter« tagit fokus från givandet till »EFS mission – där det bäst behövs« och insamlingsgalan Se Be Ge gav inte heller det resultat vi hoppades på, säger Stefan och fortsätter:

– EFS budget är uppbyggd så att en stor del beräknas komma in i november och december. Därför får vi inte tappa tempo redan nu. Vi hoppas också och tror att EFS medlemmar återigen känner ansvar för sin rörelse.