Underskatta inte det enkla

Jag satt på ett flyg. Bredvid mig satt en medelålders man djupt försjunken i sin dator. Han hade stora hörlurar, avskärmad från yttervärlden. Plötsligt nös jag. Han tittade upp, tog av sig sina lurar och utbrast: »Prosit!« Så var samtalet igång. Och det blev ett andligt samtal, något jag inte alls räknat med. Det slog mig, tänk att Gud till och med kan använda en enkel nysning i våra liv, i sin iver att nå människor med evangeliet.

Det finns så mycket längtan i Sverige där vi minst anar det. En man som kom till vår Alphagrupp på försvarets högkvarter i Stockholm presenterade sig som ateist, sedan sa han lite tyst: »men jag ber till Gud varje dag.« Kanske det finns spår av tro även hos våra ateister? I den nyligen genomförda undersökningen »Sveriges religiösa landskap« konstaterade föredragshållaren att det endast är 23% av befolkningen som inte tillhör en religiös organisation, och hennes kommentar var: »Och vi kallar Sverige ett sekulariserat land!«

I programmet Korrespondenterna gavs nyligen ett reportage från gängkrigets El Salvador. Från ett fängelse fick vi se hundratals fångar som jublar i lovsång. Över tv-skärmen stod det »ALLA ÄR FRÄLSTA« med stora bokstäver. I Uppdrag granskning, som handlade om samhällets misslyckade psykiatrivård, tränger vittnesbördet fram genom Sebastian Stakset: Jesus kan. Nu har Sebastian också fått tala till 150 socialarbetare i Helsingborg kring vad frälsning innebär, och det ingår nu i socialens »tre F«: flickvän (partner), familj och frälsning. Anar vi morgonluft i Sverige?

Hur når vi då ut? Förringa inte det enkla. Ibland behöver vi bara skaka lite på det invanda. En ny tid under veckan och lite förändrat innehåll och folk kommer. Jag tänker på grannbyn där man inbjuder till en enkel måltid med andakt en vanlig vardag 17.00 och plötsligt samlas människor som vi annars inte ser i kyrkan. Eller Pannkakskyrkan som började med en rostig klotgrill och några ungdomar som inte förstod att det här var omöjligt! Så gjorde Gud resten. Pannkakskyrkan finns nu på cirka 25 platser i Sverige och ungdomar får förbön och blir berörda av Gud. En annan möjlighet är bjuda in till Alpha-kurser. I dag har mer än 100 000 gått en Alphakurs och människor kommer till tro. 

Sänd är också en möjlighet. Sänd är ett redskap för församlingsutveckling med ett tydligt missionellt fokus. Flera församlingar deltar nu i Sänd runt om i landet. Men det allra enklaste steget är förstås bön. Kan vi någonsin ana vilken påverkan bön har? Tack till alla bönekämpar, speciellt ni äldre, som bär vårt land. 

Så förringa inte vad Gud kan göra genom det lilla och enkla. De små stegen. Kanske det är din tur att göra det enkla, oansenliga, att förverkliga »din tanke«, så får Gud göra resten. Han är sån. Han vill samarbeta med oss, men han tar alltid själv den svåraste delen. Och tänk att Gud till och med kan använda en nysning.