Trädplantering för mission

Sedan 1985 stödjer EFS Theological Education by Extension (TEE) i Tanzania,
en teologisk distansutbildning med fokus på att utbilda ledare på gräsrotsnivån i kyrkan.

– Resultaten av EFS stöd är väldigt goda. Nu har vi 3416 TEE-studenter i vårt stift och 46 pastorer som genom TEE-träning arbetar i mission, säger Vallince Challa, pastor och ansvarig för utbildningen.

Den stora tillväxten av studenter ledde till funderingar kring hur verksamheten långsiktigt kan finansieras utan beroende av externt stöd. Lösningen blev att köpa mark till ett förmånligt pris där man nu planterat över 120 hektar träd. Träden behöver växa några år till, men redan finns det intresserade köpare av virke. Förtjänsten från projektet möjliggör att TEE på sikt kan bli självförsörjande.

– Syftet med projektet är att tjäna pengar för evangeliet i vårt stift, i vårt land och för andra länder. Vi vill stå tillsammans med EFS i att sända människor till andra områden och andra länder med evangeliet.

Vallince själv kallar sig för »ett resultat av EFS« eftersom hans väg till att bli pastor började med TEE.

– Vi tackar Gud för det svenska folket och EFS som stödjer detta projekt. Gud välsigne dem, avslutar Vallince.