Tionde till Guds rike?

Om detta ämne hör man nästan aldrig något i Lutherska kyrkor. I frikyrkor är det vanligare. När vi bodde i Sundsvall hade jag en kollega som frågade om vi gav tionde i vår kyrka. Det förekom att någon från styrelsen talade om det när det gällde kollekt. Men av vad som rapporterades av insamling verkade inte tionde praktiseras. Broder Paul upplyste mig om att det var stöld från Gud att inte ge tionde. Och dessutom berövade jag mig själv välsignelser om jag inte gav fullt tionde. Läs gärna Mal 3:10.

Det blir en sorg för mig, när jag ser alla rika EFS-medlemmar i deras flotta bilar och vackra hus, att notera bristen varje år i missionskassan och föreningars ekonomi.

För Solveig och mig på 60-talet kändes det väldigt svårt att ge tio procent av vår lilla lön till missionen. Vår lön var då inte så stor och Solveig var hemma med barnen. Sen lyckades vi med hjälp av en snäll moster köpa hus och då blev det faktiskt ännu svårare. Men broder Paul stod på sig och ansåg i alla fall att vi förlorade på att inte ge tionde.

Så småningom fick vi bättre ekonomi och barnen växte. Solveig fick jobb och vi kom i ett bättre läge. Hur gör man då? Ska det fortfarande bara vara kronor eller tior i kollekten?

Vi beslöt att testa om vi fick sämre ekonomi om vi ökade givandet. Man kan då pröva att öka givandet till 5 % och se hur mycket man behöver dra ner på matkassan. Det märkliga uppstod att vi då fick bättre ekonomi. Sen har vi kunnat öka ytterligare utan att varken gå i konkurs eller svälta. Det är verkligen en märklig Gud vi tjänar.

När barnen blev större fick vi också mer tid att engagera oss i församlingen och bönegrupper. Detta har verkligen berikat våra liv. Att få råd att resa på konferenser och ta del av den inspirerande undervisning som mötte oss på 70- och 80-talet var verkligen lärorikt.

Att vi hade råd att resa till Israel i mitten på 70-talet var en dröm som gick i uppfyllelse. Resan till Israel, med allt vi fick uppleva, gav oss en helt ny Bibel. Vi har även fått råd att besöka andra länder och det gav oss vidgade vyer. Speciellt minns vi resan till Tanzania när Stefan och Christina Holmström var våra utsända missionärer.

Jesus talar om förvaltarskap i Luk 19. En fick tio pund, en annan fick fem och den tredje fick ett pund. Efter en tid ville kungen ha redovisning. De två första fick beröm och fick ansvar för ännu mer. Men den tredje hade grävt ner sitt pund. Hur sköter Du och jag de resurser som Jesus har gett oss? Låter vi pengarna användas på bästa sätt eller låter vi allt vara inlåst på bank eller i fastigheter? Pengar är värdelösa om de inte arbetar för något gott syfte. En dag kommer det att krävas redovisning för var och en av oss. Herre, hjälp oss att använda de medel du gett oss på bästa sätt!

Till slut återstår bara att tacka broder Paul för de samtal vi hade på jobbet och hemma. Samt för den vägledning han och andra gett oss under livets vandring.

Text: Reinhold Granbom, Uppsala