Tid att utmana vår bekvämlighet

Vad är vi beredda att avstå i bekvämlighet och ekonomi för att ta emot dem som flyr för sina liv? Erik Johansson skriver om vårt ansvar att öppna våra hjärtan och hem för de som söker skydd.

Miljontals människor flyr i dag undan krig, politiskt och religiöst förtryck. På väg mot en okänd framtid. Som människa och kristen i vårt land har du ett ansvar att ställa de resurser du fått som gåva till förfogande för människor i nöd.
Det som händer i vår värld just nu passerar inte obemärkt förbi. Om alla dessa människor som är på flykt ska kunna erbjudas en fristad är det oundvikligt att ditt och mitt vardagsliv kommer att påverkas. Vi som bor i Sverige har under många år varit välsignade med en materiell välfärd långt utöver vad vi kan säga att vi själva har förtjänat, det är tidigare generationer som har byggt vårt välstånd. Dessutom har vi varit förskonade från krig och konflikter på ett sätt som gör oss oerhört privilegierade. Därmed har du som männi­ska och som kristen i vårt land ett ansvar att ställa de resurser du fått som gåva till förfogande för dem som är i nöd.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. På den tiden behövdes att Europa bjöd till för att härbärgera den utmaningen. Ännu har vi inte sett de riktigt stora flyktingskarorna nå vårt eget land, men vi kan se tecken på att det kan vara nära förestående, och då behöver vi ha en beredskap för det.

Då kommer det inte längre räcka med att bara ge en gåva eller göra en punktinsats och sedan återvända till sin trygga ”Svenssonbubbla”. Om vi ska kunna erbjuda en fristad åt dem som behöver det är det inte längre rimligt att slå vakt om vår egen bekvämlighet, vårt eget privatliv på det sätt som vi hittills har vant oss vid. Kanske kommer detta att gälla för lång tid framöver. Kanske behöver vi vara beredda på att sänka vår levnadsstandard något för att fler behöver få dela på de gemensamma resurserna?

I klimatdebatten talas det ofta om att vi i den rika delen av världen lever med en levnadsstandard som är oförsvarlig ur resursfördelningssynpunkt. Kanske kan detta nu vara vår möjlighet att i någon mån justera ner vår egen levnadsstandard till en mer hållbar nivå, en nivå som gör det möjligt för fler att få det bättre.

De senaste decennierna har Sverige utvecklats till ett mångkulturellt land. Detta kommer att förstärkas ytterligare under kommande år. Sverige förvandlas, men Kristus är densamme igår och i dag och i evighet. Vi har därför inget att frukta, förutom vår egen rädsla.

Vad är du beredd att avstå i bekvämlighet och ekonomi för att ta emot dem som flyr för sina liv? Nu är det inte bara av vårt överflöd vi behöver ge, utan också av det som vi egentligen tycker oss behöva, men som vi kan avstå från ändå.

”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen” skriver profeten Jesaja (Jes 58:7)

I din EFS-förening, hur många flyktingar är ni beredda att ta er an? Med hur många kan ni utöka den vardagliga måltidsgemenskapen? Hur många tänker ni bjuda på middag? Hur många ensamkommande barn tänker ni erbjuda läxhjälp och en skön tevesoffa? Hur många kan ni hysa i bönhuset eller kyrkan? Och kan ni mobilisera fler människor i närområdet att dela på ansvarsuppgifterna så att
kraften blir större?

Samtidigt som vi höjer beredskapen här i Sverige för att ta emot fler männi­skor in i vårt samhälle så fortsätter EFS också med sina insatser bland dem som är kvar i sina hemländer i Mellanöstern. Genom våra samarbetspartners Capni och Operation Mercy bidrar vi till att lindra nöden bland de hundratusentals männi­skor som bor i flyktingläger i norra Irak. Genom Sat-7 bidrar vi till skolundervisning via satellitteve och att ge uppmuntran och hopp genom den stora variation av teveprogram på arabiska, persiska och turkiska, som sänds av Sat-7.

Senaste beskedet från Sat-7 är att skolprogrammen för barn i flyktingläger fyller en stor och viktig funktion, men behöver förnyade ekonomiska resurser.

Gåvorna sinar och behoven är fortsatt enorma i flyktinglägren i Mellanöstern. Din gåva behövs och gör stor skillnad!

Vidare i Jesaja 58 finns löften kopplade till vår hjälp till dem som har det svårt:

”Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: Här är jag. […] Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Dina uråldriga ruiner skall byggas upp, gångna släktens grunder skall du sätta i stånd.” (Jes 58:8–12)